شهر تاریخی ونیز به دلیل بالا آمدن آب دریای مدیترانه در کمتر از یک قرن آینده کاملا غرق خواهد شد.

 

کارشناسان محیط زیست در گزارشی هشدار دادند اگر روند گرم شدن کره زمین کند نشود، در کمتر از صد سال آینده شهر تاریخی ونیز درایتالیا با بالا آمدن آب های دریای مدیترانه کاملا به زیر آب فرو خواهد رفت.

 

برآورد می شود سطح آب های دریای مدیترانه تا پیش از سال 2100 میلادی حدود 140 سانتی متر بالا بیاید. همچنین پیش‌بینی می شود به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای، بخش هایی از سواحل غربی ایتالیا و حدود 175 مایل از خط ساحلی دریای “آدریاتیک” به زیر آب فرو رود.

 

این در حالی است که یک تحقیق زیست محیطی دیگر نیز نشان داد سطح آب دریاها در طول هزار سال گذشته تنها 322 سانتی متر افزایش یافته است. این امر نشان دهنده سرعت روز افزون روند گرم شدن کره زمین در چند سال اخیر است.

 

در حال حاضر 33 نقطه از کشور ایتالیا در خطر غرق شدن در آب قرار دارند که با افزایش روند گرم شدن کره زمین این تهدید روز به روز بیشتر خواهد شد.

 

حدود 75 درصد مردم ایتالیا در خط ساحلی زندگی می کنند. بالا آمدن آب دریاها تهدیدی جدی برای مردم این مناطق است.