زمان انتشار : | ساعت : ۱۳:۱۴ | کد خبر : 5033 | پرینت

پانزدهمین دوره نمایشگاه ماشین‌آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات

photo_2016-09-17_10-53-18 photo_2016-09-17_10-53-22 photo_2016-09-17_10-53-27 photo_2016-09-17_10-53-31 photo_2016-09-17_10-53-35 photo_2016-09-17_10-53-43 photo_2016-09-17_10-53-55 photo_2016-09-17_10-54-01
photo_2016-09-17_10-54-19 photo_2016-09-17_10-54-25 photo_2016-09-17_10-54-34 photo_2016-09-17_10-54-40 photo_2016-09-17_10-54-44 photo_2016-09-17_10-54-53 photo_2016-09-17_10-54-58 photo_2016-09-17_10-55-04 photo_2016-09-17_10-55-19 photo_2016-09-17_10-55-25-copy photo_2016-09-17_10-55-25 photo_2016-09-17_10-55-29 photo_2016-09-17_10-55-33 photo_2016-09-17_10-55-37 photo_2016-09-17_10-55-40 photo_2016-09-17_10-55-44
photo_2016-09-17_10-55-52 photo_2016-09-17_10-55-57 photo_2016-09-17_10-56-00 photo_2016-09-17_10-56-04 photo_2016-09-17_10-56-08