زمان انتشار : ۱۵ اردیبهشت ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۴:۵۹ | کد خبر : 184278 | پرینت

همتی:
🔹واحد پول ملی جدید “تومان” می‌شود که معادل ۱۰,۰۰۰ “ریال” جاری است

🔹هر یک”تومان” معادل ۱۰۰ “قران” خواهد شد

🔹”تومان” و “قران” همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجا جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می‌شود