- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

ویدیو| رئیس قوه قضائیه: سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و سازمان تعزیرات با بازرسی علی الدوام براصناف و قیمت کالاها بازار را از این آشفتگی نجات دهند.