- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

برنامه و بودجه | انتصاب رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

شفقنا اقتصادی – به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی دکتر حسن میرزابزرگ را به عنوان رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است: