- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

خودرو| تاثیر تمهیدات فوری بر ریزش قیمت خودرو

شفقنا اقتصادی_ مدرس خیابانی سرپرست جدید وزارت صمت در اولین اقدامات با شعار واقعی کردن تقاضا و عدالت در تولید، خودرو را مشمول قوانین احتکار کالا شمرد، بدین صورت سازمان حمایت نیز وارد میدان شد.