زمان انتشار : | ساعت : ۱۲:۲۰ | کد خبر : 187578 | پرینت
, ,

کم باران‌ترین استان‌ کشور

شفقنا اقتصادی _استان گیلان بیشترین میانگین سالانه بارندگی را با ١٠١١.۶ میلیمتر در سال ١٣٩۵ و ٩٨٣ میلی متر میانگین پنج ساله (١٣٩٠-١٣٩۵) در بین استان‌های کشور داشته است.

به گزارش شفقنا به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس سالنامه آماری سال ١٣٩۵، استان یزد با میانگین سالانه ۵٩.,١ میلیمتر بارش کمترین ارتفاع بارندگی را در سال ١٣٩۵ در میان استان‌های کشور داشته است و میانگین ۵ ساله گذشته بارندگی این استان ٨٠.٢٢ میلیمتر بوده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، قم و کرمان به ترتیب با ٩٣، ١٠٠، ١٢۵، ١٣٠.٣۶ و١٣۶، کمترین میانگین بارندگی پنج ساله( ١٣٩١-١٣٩۵ ) را به خود اختصاص داده‌اند.

استان گیلان بیشترین میانگین سالانه بارندگی با ١٠١١.۶ میلیمتردر سال ١٣٩۵ و میانگین پنج ساله (١٣٩٠-١٣٩۵) با ٩٨٣ میلی متر، را در استان‌های کشور داشته است و استان‌های مازندران، گلستان و چهارمحال بختیاری به تریب با ٧٧۴.۵، ۵٩١.٨ ۵۵٧.۶ و ۵۴٩.۵ در رده‌های بعدی استان‌های با بیشترین میانگین بارندگی در سال های ١٣٩٠-١٣٩۵، قرار دارند.