زمان انتشار : | ساعت : ۱۵:۴۳ | کد خبر : 187673 | پرینت
,

علت افزایش تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری

شفقنا اقتصادی_شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۵۵.۴ بود که نسبت به سال ۹۵ (نرخ تورم سالانه) ١۵.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش  شفقنا به نقل از مرکز آمار ایران، محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت‌های متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحا قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی،… و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی ‌باشد لازم است تاثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و …  حذف شود.

این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده‌فروشی می‌توان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل موثر در شکل‌گیری سایر قیمت ها تا رسیدن محصول بدست مصرف کننده نهایی پرداخت.

آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ١٣۵٣ آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال ١٣٩۶ اختصاص دارد.

بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩۶ برابر است با ٢۵۵.۴ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١۵.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

– شاخص گروه «زراعت و باغداری» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۶۴ است که نسبت به سال قبل ١٧.٢ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «غلات» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴٩.٣ است که نسبت به سال قبل ٣.٢ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «سبزیجات» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۶٢.٨ است که نسبت به سال قبل ٢٧.۴ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٨۶.١ است که نسبت به سال قبل ٢٧.٢ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٠٩.٧ است که نسبت به سال قبل ۴.٠ درصد کاهش یافته است.

شاخص دامداری سنتی

– شاخص گروه «دامداری سنتی» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣۶.٩ است که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢١٩.٧ است که نسبت به سال قبل ١٨.۴ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣٣.٧ است که نسبت به سال قبل ١٠.۶ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «گوسفند و بره» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٢٩.۵ است که به نسبت به سال قبل ٢٢.٨ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۵٣.٧ است که نسبت به سال قبل ٣.۴ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام