زمان انتشار : | ساعت : ۱۱:۰۲ | کد خبر : 187991 | پرینت
,

لیست قیمت انواع خودرو برلیانس

شفقنا اقتصادی از سایت چرخان، در جدول زیر، لیست قیمت انواع برلیانس در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع برلیانس در کشورمان آشنا شوید.

برلــــــــــــــــیانــــــــــــــــــــس
نام خودرو مشخصات نوسانات قیمتی قیمت کارخانه قیمت بازار تاریخ به‌روزرسانی تصویر خودرو
برلیانس H220 دستی افزایش قیمت ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ brilliance-h220
برلیانس H220 اتوماتیک افزایش قیمت ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ brilliance-h220
برلیانس H230 دستی افزایش قیمت ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H230
برلیانس H230 اتوماتیک افزایش قیمت ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H230
برلیانس H320 دستیموتور ۱۵۰۰ افزایش قیمت ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H320
برلیانس H320 اتوماتیکبا موتور ۱۵۰۰ افزایش قیمت ۵۸.۹۱۹.۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H320
برلیانس H330 دستیموتور ۱۵۰۰ افزایش قیمت ۵۰,۴۱۰,۰۰۰ ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H330
برلیانس H330 دستیموتور ۱۶۵۰ افزایش قیمت ۵۴.۸۶۴.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H330
برلیانس H330 اتوماتیکموتور ۱۵۰۰ افزایش قیمت ۶۱.۶۵۹.۰۰۰ ۶۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H330
برلیانس H330 اتوماتیکموتور ۱۶۵۰ افزایش قیمت ۶۶.۴۸۱.۰۰۰ ۶۷.۵۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H330
برلیانس H320 اتوماتیکموتور ۱۶۵۰  افزایش قیمت ۶۳.۷۴۱.۰۰۰ ۶۴.۷۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H320
برلیانس H320 دستیموتور ۱۶۵۰ افزایش قیمت ۵۶.۸۳۶.۰۰۰  ۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ H320
برلیانس کراس اتوماتیکموتور ۱۶۵۰  افزایش قیمت ۶۷.۷۹۶.۰۰۰ ۶۸.۹۰۰.۰۰۰  ۱۸ اردیبهشت ۹۷
برلیانس کراس اتوماتیکموتور ۱۵۰۰  افزایش قیمت ۶۲.۹۷۴.۰۰۰ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۹۷