زمان انتشار : | ساعت : ۲۲:۲۹ | کد خبر : 188925 | پرینت
,

تغییرات یکساله نسبت اشتغال و بیکاری

شفقنا اقتصادی _شکاف نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در یکساله منتهی به سال ۹۶ کاهش یافته و از ۳.۴ درصد در زمستا ۹۵ به ۳.۱ درصد رسید.

به گزارش شفقنا به نقل از مهر، بیکاری هر چند به عنوان یکی از مشکلات جدی پیش روی اقتصاد کشور مطرح است اما بیکاری در مناطق روستایی و عشایری به ویژه مناطق مرزی همواره با حساسیت بیشتری از سوی دولت ها پیگیری شده است.

اما جدیدترین آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ( حاصل از نتایج آمارگیری نیروی کار) نشان می دهد که فاصله نرخ بیکاری در مناطق روستایی و شهری کاهش یافته است.

البته هر چند همچنان نرخ بیکاری کل کشور در تمام فصول مورد بررسی، در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر است اما مقایسه اطلاعات جمعیتی از وضعیت بیکاری در این مناطق حاکی از آن است که شکاف نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۳ درصد کاهش یافته است به طوریکه از رقم ۳.۴ درصد در زمستان ۹۵ به ۳.۱ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است.

با توجه به تغییرات نرخ بیکاری در مناطق شهری مشاهده می شود، نرخ مزبور در زمستان ۹۶ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (زمستان ۹۵) ۰.۵ درصد و نسبت به فصل قبل (پاییز ۹۶) ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ به میزان ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل پاییز ۹۶ نیز ۱.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

با توجه به اجرای برنامه اشتغال مناطق روستایی و عشایری و پرداخت هدفمند تسهیلات اشتغال روستایی، امید است هدفگذاری ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در این مناطق تحقق یابد تا این شکاف روند کاهشی خود را حفظ کند.

تغییرات یکساله نسبت اشتغال و بیکاری

همچنین بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور در زمستان ۹۶ برابر با ۳۹.۷ درصد بوده است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۹۵) ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل (پاییز ۹۶) ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان می دهد که در زمستان گذشته ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده اند که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس یافته های این طرح، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۲ درصد بوده است که این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است.

بررسی روند تغییرات حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد و نسبت به فصل گذشته ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن اتس که ۲۵.۲ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (زمستان ۹۵) ۰.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ۹۶) ۰.۲  درصد افزایش را نشان می دهد.

بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش های صنعت نیز با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۵.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

انتهای پیام