زمان انتشار : | ساعت : ۱۲:۳۴ | کد خبر : 193362 | پرینت
,

بررسی رشته های تحصیلی با بیشترین نرخ بیکاری

از حدود ۱۲.۵ میلیون نفر جمعیت فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل دوره های عالی حدود ۷.۱ میلیون نفر (۵۶.۹) فعال اقتصادی می باشند.

به گزار شفقنا اقتصادی، بررسی وضع فعالیت جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال  ۹۶ از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که  نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال ۹۶، برای گروه مردان و زنان در کل کشور ۱۹.۴ درصد، برای گروه مردان۱۳.۵ و برای گروه زنان ۳۰.۴ درصد بوده است.

 از حدود ۱۲.۵ میلیون نفر جمعیت فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل دوره های عالی حدود ۷.۱ میلیون نفر (۵۶.۹) فعال اقتصادی می باشند که از این تعداد ۵.۷ میلیون نفر (۸۰.۶ درصد) شاغل و ۱.۴ میلیون نفر(۱۹.۴ درصد) بیکار هستند. همچنین ۵.۴ میلیون نفر(۴۳.۱ درصد) غیر فعال اقتصادی می باشند.

 در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ بیش از۴۲۴ هزار نفر به جمعیت فعال این گروه اضافه شده است. همچنین حدود ۳۸۵ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۳۹ هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است. نرخ بیکاری در سال ۹۶ نسبت به سال قبل به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه های « حفاظت محیط زیست»(۳۷.۵ درصد)، علوم حیاتی(زیستی)،(۲۸.۴درصد) و« معماری و ساختمان (سازی)،(۲۶.۲ درصد) و « علوم فیزیکی(طبیعی)» (۲۵.۷ درصد) می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه «بهداشت» (۸۷ درصد) است.

 از کل جمعیت دارای تحصیل عالی  یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور ،۵۲.۶ درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان ۷۰.۷ درصد فعال (۸۶.۵ درصد شاغل و ۱۳.۵ درصد بیکار) و ۲۹.۳ درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

 از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور،۴۷.۴ درصد را زنان تشکیل داده اند که از میزان ۴۱.۶ درصد فعال ( ۶۹.۶۱درصد شاغل و ۳۰.۴ درصد بیکار) و ۵۸.۴ درصد غیرفعال اقتصادی می باشند.

بنا بر گزارش تسنیم، بر اساس همین نتایج بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب به استان های کرمانشاه (۳۶.۲ درصد)،چهارمحال و بختیاری(۲۷.۱ درصد ) و کرمان (۲۵.۷ درصد ) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان قم (۱۱.۳درصد ) می باشد.