زمان انتشار : | ساعت : ۱۸:۳۴ | کد خبر : 198026 | پرینت
,

طرح های مطالعاتی شرکت روسیه با هدف توسعه میدان نفتی ایران

شفقنا اقتصادی- طرح های مطالعاتی شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه سه میدان چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق در کمیته مشاورین مدیریت مخازن بررسی شد.

به گزارش شفقنا اقتصادی  طرح توسعه شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه میدان های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در یکصد و شصتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن مطرح و پیرامون برنامه پیشنهادی این شرکت، بحث و تبادل نظر شد.

تسنیم نوشت : میدان نفتی چشمه‌ خوش از مخازن آسماری و بنگستان و میدان دالپری از مخزن بنگستانی با نفت سبک و شبکه شکستگی گسترده تشکیل شده است. میدان پایدار شرق نیز از مخازن آسماری و بنگستان تشکیل شده که از پتانسیل تولیدی قابل توجهی برخوردار است.