زمان انتشار : | ساعت : ۱۱:۰۳ | کد خبر : 204124 | پرینت
,

ضرورت اصلاح فرهنگ سازمانی دستگاه‌های دولتی

شفقنا اقتصادی – معاون رئیس جمهور گفت: اجرای نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی با اصلاح فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های دولتی، آنها را ملزم به ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد کرد.

جمشید انصاری، اظهار داشت: فرهنگ سازمانی از جمله موضوعاتی است که به دلایل متعددی ازجمله ماهیت موضوع، مفاهیم مورد نظر و نیز گستره آن مورد توجه جدی و جامع قرار نگرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به تکالیف و احکام قانونی موجود تلاش کرده است، ضمن تبیین ابعاد و شاخص های توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری و نیز مطالعه ادبیات نظری و اسناد بالا دستی، نسبت به تبیین وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، مدل مفهومی ارتقای فرهنگ سازمانی در نظام اداری را طراحی و با تنظیم نقشه راه ارتقای آن به منظور اجرایی شدن مدل مفهومی اقدام کند.

وی ادامه داد: برای تهیه پیش نویس این نظام نامه، مولفه هایی متناسب با سیاست کلان نظام اداری نظیر فرهنگ فردی، فرهنگ سازمانی، تفکر خلاق، اخلاق بیرونی، اخلاق درونی و موضوعاتی از این دست، دسته بندی شد و به دنبال آن الگوها و مدل های موجود فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گرفت.

انصاری افزود: نتیجه اقدامات و مطالعات انجام شده منجر به تدوین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دوبخش «ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی نمادهای فرهنگ سازمانی» و «ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی شالوده اساسی فرهنگ سازمانی» شد که در جلسه ۳۰ مرداد ماه امسال به تصویب شورای عالی اداری رسید و در ۱۴ شهریور ۹۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه این نظام نامه در دو فصل تدوین شده است، افزود: در فصل نخست، تعاریف و اختصارات مورد نظر، عوامل محتوایی و نمادهای ظاهری فرهنگ سازمانی درج شده است و در فصل دوم فرایند اجرا، نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی، اقدامات مورد نیاز برای اجرا، ارکان راهبری نظام نامه و فهرست دستگاه ­های مشمول درج شده است.

وی با بیان اینکه حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی و بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود، اظهار داشت: امیدواریم با ابلاغ این نظام نامه و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی بتوانیم شاهد تعمیق و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های دولتی، ارتقا و تعالی سازمان ها، ارائه خدمات بهتر به مراجعین و تامین و افزایش رضایت مردم و ارتقای موقعیت شهروندان در نظام اداری باشیم.

مهر نوشت: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر لزوم توجه به ایجاد جریان آگاهی بخشی و آشناسازی با حقوق شهروندان در نظام اداری تاکید کرد.

انتهای پیام