زمان انتشار : | ساعت : ۱۱:۲۴ | کد خبر : 206095 | پرینت
, ,

اخبار بودجه، رشد ۵۱ درصدی بودجه شرکتهای دولتی

شفقنا اقتصادی _نگاه مقایسه به لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری حاوی نکات حائز اهمیتی میباشد.

به گزارش شفقنا اقتصادی، منابع عمومی دولت از 386 با رشد 5درصدی به 407 هزار میلیار تومان تغییر کرده است. همچنین منابع بودجه عمومی از 443 هزار میلیارد تومان با رشد 7درصدی به 478 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع شرکتهای دولتی نیز(با رشد 51%) از 839 هزار میلیارد به 1274 میلیارد تومان افزایش یافته است. منابع بودجه کل کشور نیز با لحاظ رشد 40 درصدی از 1220 با رشد درصدی به 1700 میلیارد تومان جهش کرده است.

ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت منابع بودجه  عمومی شرکتهای دولتی بودجه کل کشور
قانون بودجه 97 386 443 839 1220
لایحه بودجه 98 407 478 1274 1703
درصد تغییر 5 7 51 40

بررسی ارقام کلان بودجه98 نسبت به لایحه 97/منابع شرکتهای دولتی 56 درصد رشد کرد

همچنین در قانون بودجه 97 درآمدها  216 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که در لایحه بودجه 98 با رشد منفی3 درصدی به 208 هزار میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است درامدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 97 حدود 8 درصد  و نسبت به  لایحه بودجه 97 نزدیک به 19.5 درصد افزایش یافته است.

 

بنا بر گزارش تسنیم، واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز از 107 هزار میلیارد تومان با رشد  38درصدی به 148 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی مالی با کاهش 19 درصدی از 63 به 51 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

مالیات سایر درآمدها واگذاری سرمایه ای واگذاری مالی
قانون بودجه97 142 74 216 107 63
لایحه بودجه98 153 55 208 148 51
درصد تغییر 8 -27 -3 38 -19