زمان انتشار : ۵ تیر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۹:۳۵ | کد خبر : 223565 | پرینت
شفقنا اقتصادی_ پیش بینی شده است که پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران حدود ١٩,٩ درصد نسبت به فصل گذشته کاهش داشته باشد.

به گزارش شفقنا اقتصادی، بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل پاییز سال ٩٧ نشان می‌دهد:

در فصل پاییز سال ٩٧، تعداد ١۶٨۵٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣.۴ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.١٩,٢ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣.٣ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ٩٧ بالغ بر ٣٣٧٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٣,٢ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٧.٣ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١۴۴٣ مترمربع بوده است.

در فصل پاییز سال ٩٧، تعداد ٧۶٣۶٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٣.١ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است.

در فصل پاییز ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٧,۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۶.١ درصد افزایش داشته است.

نسبت به فصل گذشته ١۴,١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢۴.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۴٩ مترمربع بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران