زمان انتشار : | ساعت : 12:52 | کد خبر : 227756 | پرینت

شفقنا-فیلم مربوط به مرد فقیری است که از دل خاک با تمام محدودیت هایش یک استخر بیرون می آورد.