زمان انتشار : | ساعت : 16:37 | کد خبر : 229688 | پرینت

شفقنا اقتصادی_  ارزش کل معاملات اوراق بهادار بورس در نخستین هفته شهریورماه به ۸۰ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل ۴۱.۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش شفقنا اقتصادی،  روز جمعه پایگاه خبری بازار سرمایه در پایان معاملات هفته منتهی به ۶ شهریور ۹۸، شاخص کل با ۱۲ هزار و ۵۴۷ واحد (معادل ۴.۷۱ درصد)   افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۲۷۸ هزار و ۶۷۴ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با ۴ هزار و ۷۹۰ واحد افزایش معادل ۶.۶۴ درصد به رقم ۷۲ هزار و۱۲۵  واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول با ۹ هزار و ۱۶۷ واحد افزایش به رقم ۲۰۲ هزار و ۵۳۴ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم با ۲۵۲ هزار و ۹۵ واحد افزایش عدد ۵۶۶ هزار و ۷۰۱ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول ۴.۴۷درصد افزایش و شاخص بازار دوم  با ۴.۶۷ درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

در ۵ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۸۰ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۱.۴ درصد افزایش یافت.

همچنین تعداد ۲۴۰ هزار و ۵۵ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲ میلیون و ۲۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴ درصد و ۲ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد ۳۵۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۳ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال معامله و به ترتیب با ۲۴۶ درصد و ۲۳۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۱۲۱ میلیارد ریال معامله شد.

منبع: ایرنا