زمان انتشار : | ساعت : 18:17 | کد خبر : 231196 | پرینت

شفقنا اقتصادی-فیلم مربوط به گلابی فروشی است که بسیار ارزان میفروخت اما حساب مشتریان را خالی میکرد همچنین جرایم دیگر هم در فیلم ذکر شده است: