زمان انتشار : | ساعت : 18:20 | کد خبر : 231519 | پرینت
شفقنا اقتصادی_ در ۳۹ سال از ۵۰ سال گذشته نرخ تورم بالای ۱۰‌درصد بوده است. در سال‌هایی هم که کمتر از ۱۰‌درصد بوده، در همان نزدیکی ۱۰‌درصد است. مهم‌تر آنکه میانگین تورم ۵۰ساله، ۱۷٫۴ ‌درصد است.

به گزارش شفقنا اقتصادی،  تداوم ۵۰ ساله تورم بالا در کشور به مفهوم آن است که سوداگرایی و ذی‌نفعان آن فرصت کافی برای تثبیت و تحکیم موقعیت خود در اقتصاد سیاسی ایران را داشته‌اند. در نتیجه، هر اصلاحی با موانع بسیار سخت و مقاومت آنان روبه‌رو خواهد شد.

با این روند بلندمدت، از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان بر گزاره‌های زیر تاکید کرد: شبکه و جریان انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به سوی گروه‌های ثروتمند هم شکل‌گرفته، هم تثبیت شده و هم تداوم یافته‌است. در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسط و کم‌ فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.

 

منبع: دنیای اقتصاد