زمان انتشار : | ساعت : 19:04 | کد خبر : 231990 | پرینت

شفقنا اقتصادی_  تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف تامین نیاز صنایع کشور توسط پتروشیمی ها امضا شد و حدود ۱۵ هزار بنگاه در صنایع پایین دست از پتروشیمی ها خوراک می گیرند.

به گزارش شفقنا اقتصادی، تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف افزایش همکاری ها در سال رونق تولید امضا شد، این تفاهمنامه با هدف داخلی سازی مواد اولیه مورد مصرف صنایع کشور به توسط بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و باقر عالی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به امضا رسید.

بهزاد محمدی در این مراسم با اشاره به اینکه برقراری کانال ارتباطی بین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بالادست و مصرف کنندگان این محصولات در پایین دست برنامه ریزی شده، گفت: صنایع بالادست و پایین دست پتروشیمی باید با یکدیگر ارتباط تگاتنگی داشته باشند و از نیازهای هم مطلع شوند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ هزار بنگاه در صنایع پایین دست فعالیت دارند، گفت: این مجموعه بنگاه ها نزدیک پنج میلیون تن در سال خوراک از پتروشیمی ها دریافت می کنند و این میزان خوراک منجر به اشتغال و جذب ۸۸۰ هزار نفری شده و نشان دهنده این است که صنعت پتروشیمی در تولید و مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه راهبرد تولید در بالادست را باید براساس نیاز مصرف پایین دست برنامه ریزی کرد، اظهار داشت: این برنامه ریزی سبب توسعه متوازن، متنوع و پایدار می شود.

به گفته محمدی، اطلاع از آنچه در پایین دست پتروشیمی اتفاق می افتد، راهکاری برای راهبرد و برنامه های تولید و افق توسعه در صنعت پتروشیمی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف از امضای این تفاهمنامه را تقویت صنایع پایین دست و صنایع عظیمی مانند خودروسازی بیان داشت و افزود: باید از نیازهای صنایع پایین دست اطلاع یافت و گریدهایی از پلیمر را که مورد نیاز این صنعت است،  شناسایی و متناسب با آن سیستم پژوهش و فناوری پتروشیمی را فعال ساخت.

باقر عالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانمندی  بسیار عظیمی در تکمیل زنجیره ارزش کشور دارد، افزود: این صنعت نقش بسزایی را به عنوان برطرف کننده نیاز سایر صنایع ایفا می کند.

مدیرعامل سازمان ایدرو تأکید کرد: این تفاهمنامه به منظور کمک شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعمیق نهضت ساخت داخل در سال رونق تولید برای استفاده از ظرفیت های این صنعت امضا شد.

منبع:ایرنا