- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

اثرات کاهش ۵۵ درصدی بارش ها بر ذخیره مخازن تامین کننده آب تهران

شفقنا اقتصادی-مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران، ذخیره آب مخازن پنج سد تامین کننده آب شرب تهران را ۵۶۱ میلیون متر مکعب ذکر کرد و گفت: مخازن این سدها تا پایان بهمن ماه، نسبت به شرایط عادی و معمول، ۵۰ میلیون متر مکعب کسری دارد.

 

به گزارش شفقنا از ایرنا «محمد شهریاری»  افزود: مخازن پنج سد امیرکبیر، طالقان، لار، لتیان و ماملو در شرایط عادی (نرمال) باید تا پایان بهمن ماه به ۶۱۱ میلیون متر مکعب می رسید که این رقم هم اکنون ۵۶۱ میلیون متر مکعب گزارش شده است.
وی در مورد تغییرات مخازن سدهای تهران نسبت به سال آبی گذشته نیز گفت: ذخیره مخازن سدهای تامین کننده آب تهران، تا پایان بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۵۷۶ میلیون متر مکعب بود که ۱۴ میلیون متر مکعب کسری دارد.

** کاهش ۵۵ درصدی بارش ها
شهریاری در مورد میزان بارش های استان تهران در پنج ماه نخست سال آبی جاری نیز گفت: متوسط بارندگی ها از اول مهر ماه (ابتدای سال آبی) تا ۳۰ بهمن ماه، ۸۱.۶ میلیمتر گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۹.۵ بود ۵۵ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، میانگین ارتفاع بارش ها همچنین در مقایسه با متوسط بلند مدت (۴۹ ساله) که ۱۳۶.۸ میلیمتر بود، ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول در شرکت آب منطقه ای تهران افزود: در مقایسه میزان بارندگی ها در بازه زمانی بهمن ماه امسال با بهمن ماه سال گذشته، مشاهده می شود که در بهمن ماه امسال ۴۵.۲ میلیمتر بارش در سطح استان تهران داشته ایم که این رقم در مقایسه با ۷۶ میلیمتر پارسال، ۴۱ درصد کاهش داشته است.
وی از تفاوت بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته و همچنین بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه پارسال، نتیجه گیری کرد: تفاوت بارش ها نشان می دهد که وضعیت بارش ها در ابتدای سال آبی جاری بسیار محدود بوده و بخشی از آن در بهمن ماه جبران شده است.
شهریاری تصریح کرد: با این حال هنوز بارش ها نسبت به دوره مشابه پارسال عقب است.
این مقام مسئول در شرکت آب منطقه ای تهران بارش برف امسال نسبت به پارسال را نامناسب توصیف کرد و گفت: فصل آبگیری سدها از فروردین ماه هر سال شروع می شود؛ به این ترتیب که بارش های بهاری منجر به ذوب شدن برف های زمستان می شود و مخازن سدها را تامین می کند.
وی تاکید کرد: در شرایطی که با کاهش بارندگی ها و مخازن سدها مواجه هستیم، تامین آب کلانشهر تهران مستلزم همکاری و همراهی شهروندان است تا با منابع محدود کنونی، بتوانیم آب شرب پایتخت را با کمترین چالش و مشکل پشت سر بگذاریم.