- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

وخیم ترین سال بازار بیمه جهان

شفقنا اقتصادی – مجموعه ای از حوادث طبیعی فاجعه بار در سال گذشته میلادی، صنعت بیمه را با ۱۰۵ میلیارد دلار خسارت مواجه کرد که این رقم، بالاترین میزان خسارت ثبت شده در جهان طی چند سال اخیر بوده است.

به گزارش شفقنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مونیخ ری نوشت: بخش اعظمی از این مسئله مربوط به طوفان هاروی، ایرما و ماریا است که در نیمه دوم سال گذشته، ایالات متحده را در نوردیدند. در عین حال، زلزله شدیدی نیز در مکزیک به کل این خسارت ها افزود.

بر اساس تخمین های پیش بینی اثر ۱ ای او ان بنفیلد، حوادث فاجعه بار طبیعی، خسارت های اقتصادی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۳۱۷ در جهان بر جای گذاشت. خسارت های تحت پوشش بیمه بازار خصوصی و طرح های دولتی در حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود که این رقم بی سابقه، در سومین سال پیاپی پس از ۲۳۳۵ و ۲۳۱۱ محسوب می شود.

خسارت های اقتصادی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۳۱۷ در جهان بر جای گذاشت. خسارت های تحت پوشش بیمه بازار خصوصی و طرح های دولتی در حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود که این رقم بی سابقه، در سومین سال پیاپی پس از ۲۳۳۵ و ۲۳۱۱ محسوب می شود (نمودار ۱.) نسبت جبران بیمه ۲ ۴۳ درصدی، حاکی از کمبود بیمه در بازارهای پیشرفته است.

خسارت های تحت پوشش در سال ۲۳۱۷، تقریبال سه برابر متوسط ده سال (مبتنی بر تورم) ۴۹ میلیارد دلار بوده که طی ۷۱۹ حادثه فاجعه بار به وقوع پیوست که با متوسط ۶۳۵ حادثه طی دهه گذشته، بی سابقه است.

تورستین جورک یکی از اعضای هیات مدیره مونیخ ری اظهارداشت: حوادث طبیعی فاجعه بار سال جاری نشان می دهد که تا چد بیمه در جذب خسارت های مالی در صورت ظهور این نوع حوادث، اهمیت دارد.

وی افزود: برای بنده برخی حوادث فاجعه بار به ما این پیش آگهی را از آنچه در پیش رو داریم، می دهد زیرا حتی اگر هر حادثه به تنهایی و به طور مستقیم با تغییرات آب و هوایی ارتباطی نداشته باشد، متخصصین ما پیش بینی می کنند که حوادث آب و هوایی شدید در آینده بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

میزان سهم بیمه اتکایی از این خسارت ها نامعلوم است زیرا بسیاری از ارائه کنندگان ظرفیت اتکایی، به طور جداگانه بیمه نیز می فروشند. اما مشخص است که بیمه گران سنتی، نسبت به سال ۲۰۰۵ سرمایه کافی برای این حوادث داشته اند و ریسک بیشتری توسط بیمه گران پایه، نگهداشته شده و بیشتر ریسک حوادث فاجعه بار به بازارهای سرمایه سرازیر شده است. در نتیجه خسارت های سال ۲۰۱۷، بدون جبران ظرفیت بیمه اتکایی جذب شدند.

انتظار می رود، کل خسارت ها با شمول موارد غی بیمه شده، به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد که بالاترین رقم پس از خسارت های ۳۵۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ باشد که بر اثر زلزله توهوکو ژاپن ثبت شد.

در سال گذشته، آمرکیا ۵۰ درصد از خسارت ها را به خود اختصاص داد که با متوسط بلندمدت ۳۲ درصد، قابل مقایسه است و در فصل طوفان ها، خسارتی بالغ بر ۲۱۵ میلیارد دلار را به ثبت رساند. (نمودار ۲).

این تحلیل همچنین خاطرنشان می کند که تنها ۴۱ درصد از خسارت ها در سال ۲۰۱۷ دارای پوشش بیمه ای بوده اند که تونی کوکزینسکی، مدیر دفتر آمریکایی شرکت مونیخ ری، درباره آن می گوید که این مساله بر فاصله مستمر بیمه که حتی در بازارهای بسیار توسعه یافته ای مانند آمریکا وجود دارد، تاکید می کند.

وی می افزاید که تجربه و تخصص صنعت در یسک، قدرت سرمایه و زیرساخت های مدیریت خسارت، برای یافتن راه حل های منطقی بسیار حائز اهمیت است. این حوادث، اولین آزمون واقعی برای بخش سرمایه جایگزین بود (نمودار ۳) که بیش از ۹۰ میلیارد دلار ظرفیت در سال ۲۰۱۷ داشته که با ۱۰ میلیارد دلار آن در سال ۲۰۰۵ قابل مقایسه است.

صندوق های عمده ای که از قراردادهای بیمه اتکایی کاملا وثیقه ای و واگذاری حمایت می کردند یا خسارت دیده بودند یا محدود شده بودند. اما سرمایه گذاران با نشان دادن تمایل بیشتر به سطح دارایی که اکنون بسیار جذاب دیده می شود، به این وضعیت پاسخ دادند.

بنابراین بخش سرمایه جایگزین، ارزش خود را اثبات کرد و به عنوان ظرفیتی مطمئن برای بیمه اتکایی، تجربه خود را نشان داد.

در این وضعیت، تمدیدهای ژانویه سال جدید میلادی بسیار دیر اتفاق افتاد اما با رقابت شدید در بخش های مختلف آغاز شد. قیمت های بیمه اتکایی در رشته ها و مناطق مختلف جهان به دلیل حوادث اخیر، افزایش یافت اما انتظار می رود این روند کوتاه مدت باشد زیرا هم اکنون میزان قابل توجهی سرمایه جدید وارد این بخش می شود و این ممکن است پیامدهای بلندمدتی برای ساختار بازار بیمه اتکایی در پی داشته باشد.

همچنین در گزارشی از ویلیس ری با عنوان آب و هوایی شدید و بازاری آرام، اهم وضعیت بازارهای بیمه و بیمه اتکایی جهان به شرح ذیل عنوان شده است:

-خسارت های ناشی از حوادث فاجعه بار نرخ های پایین تعدیل شده ریسک را در بسیاری از بازارها و سطوح متوقف کرده است.

-تامین مستمر سرمایه، افزایش گسترده در نرخ های تعدیل شده ریسک در پرتفوهای بدون خسارت را محدود کرده است.

-قیمت گذاری در حوادث فاجعه بار اموال در جهان و برنامه های ریسک، شاهد متوسط افزایش تعدیل شده از صفر درصد تا ۷.۵ درصد با کمی اختلاف در این طیف است.

– تهدیدهای سایبری پیشرفته، عمده ترین نگرانی در سال ۲۰۱۸ برای صنعت محسوب می شود. شناخت ریسک خاموش سایبری در بازار روبه افزایش است و بیمه گران اتکایی در حال ارزیابی سطوح تجمیع بالقوه هستند.

-حجم معاملات ادغام و تملیک (M&A) در بخش بیمه جهان در سال ۲۰۱۷ با ۴۹ میلیارد به پایان رسید.

-سرمایه گذاران اوراق بهادار بیمه ای (ILS) سرمایه خود را جایگزین کرده اند و به طور مستمر به تجارت با افزایش متوسط تفاوت قیمت ها برای خطرات متاثر از خسارت ها می پردازند.

انتهای پیام