زمان انتشار : ۲ اسفند ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۷:۳۰ | کد خبر : 24862 | پرینت

شفقنا اقتصادی – در حالی که در سال ۹۲ فقط ۰.۴ درصد از مشاغل خانگی به صورت گروهی ایجاد می شد این سهم در سال ۹۶ به ۶۲ درصد رسید.

به گزارش شفقنا به نقل از مهر، طی ۵ سال گذشته و در بازه زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۶ تاکنون ۷۵۶ هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت کرده‌اند که برای ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر مجوز ایجاد کسب و کار از سوی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی صادر شده است.

به رغم اینکه یکی سیاست دولت برای اشتغالزایی تمرکز بر تسیهلات صِرف نیست، بنابراین از مجموع ۳۱۳ هزار ۵۰۰ مجوز صادر شده برای ایجاد کسب و کارهای خانگی، با تشخیص ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ۱۹۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند و در نهایت ۱۷۷ هزار نفر پس از تکمیل مدارک تسهیلات دریافت کردند.

نکته قابل توجه، افزایش سهم فعالیت‌های پشتیبان و کاهش فعالیت های مستقل در مشاغل خانگی طی ۵ سال گذشته بوده است؛ یکی از سیاست‌های توسعه و رونق کسب و کارهای خانگی تشویق و حمایت از این نوع مشاغل در صورت انجام فعالیت‌های گروهی و ارجحیت نسبت به فعالیت‌های فردی و مستقل است.

فعالیت‌های پشتیبان به نحویست که فرد متقاضی ایجاد کسب و کار متعهد می‌شود علاوه بر خود، به عنوان پشتیبان برای چند نفر اشتغال ایجاد کند.

در همین راستا آمارهای مربوط به نحوه فعالیت افراد در قالب کسب و کارهای خانگی نشان می دهد در سال ۹۲ فقط ۰.۴ درصد از مشاغل خانگی به صورت پشتیبان راه اندازی شده است در مقابل در همان سال ۹۹.۶ درصد از کسب و کارهای خانگی ایجاد شده به صورت فردی و مستقل بوده است.

اما بر اساس آمار ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، این آمار با توجه به سیاست‌های حمایت از فعالیت‌های پشتیبان به تدریج در جهت حمایت از ایجاد مشاغل گروهی بهبود یافت به این ترتیب که در سال ۹۳ فعالیت های مستقل از ۰.۴ درصد به ۲ درصد و در مقابل فعالیت‌های فردی در این نوع کسب و کارهای از ۹۹.۶ درصد در سال ۹۲ به ۹۸ درصد رسید.

در سال ۹۴ ایجاد کسب و کارهای خانگی به صورت پشتیبان به ۳.۵ درصد افزایش و سهم مشاغل فردی به ۹۶.۵ درصد کاهش یافت. در سال ۹۵ نیز فعالیت‌های فردی به ۹۳ درصد کاهش یافت در حالیکه مشاغل پشتیبان از ۳.۵ درصد در سال ۹۴ به ۷ درصد در سال ۹۵ رسید. در سال ۹۶ به یکباره سهم مشاغل پشتیبان و فردی جابجا شد به نحوی که ۹۶ درصد از مشاغل خانگی به صورت پشتیبان و ۳۸ درصد از مشاغل به صورت مستقل و فردی ایجاد شد.

در بخش ایجاد مشاغل خانگی به تفکیک جنست نیز در سال جاری، ۸۰ درصد دریافت کنندگان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی از بانوان و ۲۰ درصد از مردان بوده اند.

در بخش تسهیلات در سال ۹۲، معادل ۸۸ درصد از اعتبارات مصوب یعنی ۴۴۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان در سال ۹۳ به ۱۹ درصد رسید. به این ترتیت که در این سال ۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

در سال ۹۴ نیز ۴۱ درصد از اعتبارات مصوب به میزان ۱۲۳ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۸۰ درصد اعتبارات به میزان ۸۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶ به میزان ۲۴ درصد از کل اعتبارات مصوب معادل ۱۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

به این ترتیب سهم تسهیلات پرداختی از ۴۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۹۰ میلیارد تومان با هدف کاهش وابستگی و اتکا به تسهیلات کاهش یافته است.

متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی برای ارائه طرح خود باید به سامانه مشاغل خانگی مراجعه کنند تا فرایند بررسی طرح ها آغاز شود.

انتهای پیام