زمان انتشار : 24 فروردین 1400 | ساعت : 13:30 | کد خبر : 263700 | پرینت

شفقنا اقتصادی-امروز شاخص کل بیش از ۱۸ هزار واحد افت کرد.
به گزارش شفقنا اقتصادی٫ امروز بعد از انتشار خبری تزریق ۲۴ هزار میلیاردی برای خرید سهام توسط رئیس سازمان بورس٫ تمایل به سمت سهم های بزرگ بود. اما در بعضی از سهم ها همچون فولاد فروش های سنگین حقوقی قابل توجه بود. آیا مجدد می خواهند حقوقی ها ایثار گری کنند؟
امروز که به فروش مایل تر بودند باید منتظر روز های آتی بود.