زمان انتشار : 23 شهریور 1400 | ساعت : 18:00 | کد خبر : 272935 | پرینت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
به شرط تأمین منابع مالی از سوی دولت تا پایان سال افراد فاقد سهام عدالت می توانند نسبت به دریافت سهام خود اقدام کنند.