زمان انتشار : 19 آبان 1400 | ساعت : 13:56 | کد خبر : 276917 | پرینت

شفقنا اقتصادی- مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك، از لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج با تصميم وزارت جهاد كشاورزي خبر داد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روزنامه اعتماد، معاون فني گمرك گفت: با پيگيري‌هاي صورت گرفته، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج اقدام كرد. وي افزود: با توجه به پايان فصل برداشت برنج، نامطلوب بودن فضاي نگهداري محموله‌هاي برنج وارد شده به بنادر و گمركات كشور، جلوگيري از فساد احتمالي كالا و به منظور ايجاد تعادل و ثبات در بازار، وزارت جهاد كشاورزي لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر مراجع ذي‌ربط ابلاغ كرد. ارونقي گفت: با اين اقدام، وارد‌كنندگان برنج مي‌توانند از امروز به ترخيص محموله‌هاي برنج موجود در گمركات كشور با رعايت مقررات مربوط اقدام كنند.