زمان انتشار : 1 آذر 1400 | ساعت : 17:36 | کد خبر : 277559 | پرینت

شفقنا اقتصادی- سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت:
کسانی که در هر اقلیم، تا پله ۳ مصرف گاز داشته باشند، مشمول جریمه‌های سنگین نخواهند شد اما مشترکانی که مصرف گاز آنها وارد پله مصرفی چهارم و بعد از آن شود، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.
مصرف گاز ۷۵ درصد مشترکان در سه پله نخست مصرفی قرار می گیرد که این دسته از مشترکان، هیچ گونه تغییری در پرداخت بهای مصرفی نخواهند داشت.
قبض مشترکانی که در ماه‌های سرد سال کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ماه مصرف گاز داشته باشند، رایگان خواهد بود.

 

منبع:  تسنیم