زمان انتشار : ۳۰ شهریور ,۱۴۰۲ | ساعت : 09:16 | کد خبر : 309965 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | آثار منفی ممنوعیت واردات موبایل!

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی پنج شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:

عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد آینده در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

 

 

عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

 

 

عناوین اخبار روزنامه روزگار در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور

 

عناوین اخبار روزنامه مواجهه اقتصادی در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور