زمان انتشار : ۱ مهر ,۱۴۰۲ | ساعت : 10:42 | کد خبر : 309989 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | وضعیت نابسامان معیشت خانوارها!

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی  شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۲ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد کیش در روز شنبه ۱ مهر
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز شنبه ۱ مهر

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز شنبه ۱ مهر
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز شنبه ۱ مهر

 

 

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز شنبه ۱ مهر
عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز شنبه ۱ مهر

 

 

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۱ مهر
عناوین اخبار روزنامه شروع در روز شنبه ۱ مهر

 

 

عناوین اخبار روزنامه صمت در روز شنبه ۱ مهر
عناوین اخبار روزنامه مواجهه اقتصادی در روز شنبه ۱ مهر