زمان انتشار : ۱ مهر ,۱۴۰۲ | ساعت : 11:19 | کد خبر : 309994 | پرینت
, ,

آیا بازار گوشــت به ثبات لازم رسیده است؟

شفقنا اقتصادی – بســیاری از دســت اندرکاران بازار گوشــت اذعان می کنند که با افزایش حجم واردات گوشــت گرم و منجمد گوسفندی و گوســاله، بازار به ثبات رسیده است که با استمرار این روند شاهد تثبیت و کاهش قیمت خواهیم بود.

 

روزنامه اقتصاد ملی در یادداشتی نوشت: بســیاری از دســت اندرکاران بازار گوشــت اذعان می کنند که با افزایش حجم واردات گوشــت گرم و منجمد گوسفندی و گوســاله، بازار به ثبات رسیده است که با استمرار این روند شاهد تثبیت و کاهش قیمت خواهیم بود.
از دیرباز تاکنون گوشت قرمز به عنوان یکی از اساسی ترین مواد غذایی موجود در سفره ایرانیان شناخته می شود که طی ۱۰ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار تن از نیاز کشــور از مبادی وارداتی تامین می شود.
بنابر آمار اعلامی ســالانه ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شــود که با اتخاذ سیاست های حمایتی و مدیریتی، امکان رسیدن به خودکفایی و بی نیازی از واردات وجود دارد.بررســی ها نشان می دهد که طی ماه های اخیر واردات دام زنده و گوشت گوساله و گوســفندی منجمد و گرم و عرضه به بازار منجر به روند کاهشــی قیمت در بازار شده است که استمرار این روند بازار گوشــت را به ثبات و آرامش می رساند.

در همین رابطه آقای علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می گوید:در سه ماهه اخیر سعی شــده با واردات روزانه ۱۸۰ تن گوشــت گرم گوسفندی از افزایش قیمــت جلوگیری شــود .پیمان پاک گفت: با اضافه شــدن کنیــا به یکی از مبادی وارداتی، از اوایل مهرماه میزان واردات روزانه گوشت گرم گوسفندی به ۲۵۰ تن می رسد. براین اساس برآورد وزارت جهاد این است که با این حجم واردات تا اواسط آبان بازار به ثبات می رسد. قائم مقام وزیر جهاد می گوید: با این حجم واردات تا اواسط آبان قیمت الشه گوشت گرم گوسفندی بین ۳۲۰ ت ا ۳۳۰ هزار تومان تثبیت می شود. مشکلات سیستم توزیع علت اصلی التهاب قیمت در بازار افشــین صدردادرس گفت: بنابر اعــالم مرکز آمار جمعیت دام ســبک کشــور تا پایان فصل بهار ۶۴ میلیون راس بوده است.او افزود: پس از اصلاح نظام یارانه، هزینه هــای کارگری و حمــل و نقل بدون دخالت دولت افزایش یافته است و مسئوالن به جای اتخاذ سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان برای چرخه تولید به سراغ واردات رفتند که استمرار این روند ضربه مهلکی به تولید داخل می زند.صدردادرس ادامــه داد: با توجه به آنکه آسیب افزایش حجم واردات متوجه سطح کلان کشور می شود،  از این رو سیاست های حمایت از تولید داخل باید اتخاذ شود.مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود: علی رغم واردات روزانه ۱۵۰ تن گوشت قرمز، اما بدلیل مشکلات سیســتم توزیع و کمبود نظارت کماکان قیمت ها باالست.به گفته او، با توجه به عدم سیاست های حمایتی، زایش های بهاره را از دست دادیم و بدلیل حجم گســترده واردات فرصت برای زایش های پاییز هم از دست می دهیم که نتیجه این امر رونق قاچاق است.صدردادرس قیمت هر کیلو دام را ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعـلـام کرد و افزود: براین اساس نرخ منطقی هرکیلو شقه گوسفندی ۴۲۰ تا ۴۳۵ هزارتومان اســت.

او افزایش نظارت بر ســطح بازار را راهکار تنظیم بازار گوشت اعلام کرد و گفت: مسئولان به جای آنکه مشکلات سیستم توزیع را حل کنند، فشار بر بخش واردات گذاشتند، درحالیکه این امر به تولید داخل آسیب می زند.در پی سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا نخستین محموله گوشت گرم گوســفندی از کنیا به ایران ارسال شد، این درحالی است که پیش از سفر رئیس جمهور به آفریقا، ایران هیچ همــکاری تجــاری در زمینه مــواد غذایی به این منطقه نداشت.
بازار گوشت قرمز به آرامش و ثبات می رسد منصور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام گفت: طبق اذعــان قائم مقام وزیر جهاد، گوشــت گوسفندی و گوســاله وارداتی با نرخ مصوب در حال توزیع اســت.به گفته او، آرامش بــازار مرغ و واردات گوشــت قرمز بر بازار این محصــول پروتئینی نیز اثرگذار اســت.پوریان ادامه داد: بنابر بررســی های صورت گرفته، تولید دام ســبک در کشور مناسب است، اما در بخش گوساله در فصل پاییز و زمستان با جمعیت انبوهی از گوساله های آماده کشتار روبرو می شویم که برای جلوگیری از مشکلات دامداران باید مدیریت صورت گیرد.رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکــه واردات در ۲ بخش گوســفندی و گوســاله در حال انجام اســت، افزود: دام زنده در کشتارگاه های مرزی ذبح و وارد می شود که استمرار این روند به تنظیم بازار گوشت کمک می کند.او ادامه داد: فروشــگاه های زنجیره ای و میادین بزرگترین مصرف کننده و عرضه کننده های گوشت هستند که گوشت مورد نیازشان از طریق واردات در حال تامین اســت که بنابر پیش بینی های قبلی شاهد کاهش و رســیدن به نرخ منطقی در بخش دام و گوشــت خواهیم بود .

پوریان گفت: با توجه به ذخیره ســازی مناسب و فراوانی عرضه گوشت، شاهد ثبات قیمت و توزیع با نرخ مناســب در بــازار خواهیم بود.طبق آمارهای اعلامی روزانه ۲۰۰ تن گوشت گوسفندی و گوساله وارداتی به کشــور وارد می شود که ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن آن گوشت گرم گوسفندی و حدود ۸۰ تن گوشت گرم گوساله است. روند کاهشی قیمت گوشــت در بازار کلید خورد علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود به خرده فروشی ها عرضه می شود.او از ثبات و آرامش حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: اکنون با افزایش توزیع گوشت های وارداتی قیمت گوشت گوسفندی در بازار روند کاهشی به خود گرفته است. ملکی ادامه داد:طی ماه های اخیر دولت برای تنظیم بازار گوشــت قرمز از محل ذخایر داخلی شــرکت پشتیبانی امور دام و از محل واردات اقدام کرد که این امر موجب جلوگیری از سودجویی برخی دلال ها و واسطه گران شده است که انتظار می رود دولت برای تنظیم بازار گوشت به حضور خود در بازار ادامه دهد.
امکان بی نیازی از واردات با اعمال مدیریت وجود دارد رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه امکان بی نیازی از واردات در صــورت مدیریت صحیح بازار وجود دارد، گفت: با توجه به خشکســالی های اخیر، تولیدکنندگان با کمبود علوفــه دامی و مراتع روبه رو شــدند که در نهایت کشــتار دام های مولد منجر به کاهش جمعیت دامی کشــور شــد.ملکی گفت: اگر جمعیت دامی کشــور با جلوگیــری از قاچاق، رفع ممنوعیت تردد دام از استان ها به تهران و ممنوعیت و محدودیت صادرات مدیریت شود، این میزان کفاف بازار داخل را می دهد.طی ماه های اخیر قیمت گوشت قرمز با نوساناتی در بازار روبرو شد که اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی منجر به روند کاهشی قیمت در هفته های اخیر شده است که انتظار می رود در کنار سیاســت واردات برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل صورت گیرد تا آسیبی به تولید داخل نرسد.