زمان انتشار : ۲۵ آبان ,۱۴۰۲ | ساعت : 09:35 | کد خبر : 311177 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | قانون هوای پاک در کما

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی پنج شنبه  ۲۵   آبان ماه ۱۴۰۲ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:
عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز پنجشنبه ۲۵ آبان
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز پنجشنبه ۲۵ آبان
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد آینده در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز پنجشنبه ۲۵ آبان
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

عناوین اخبار روزنامه روزگار در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه مواجهه اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۵ آبان

عناوین اخبار روزنامه نقش اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۵ آبان