زمان انتشار : ۲۸ آبان ,۱۴۰۲ | ساعت : 09:48 | کد خبر : 311264 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | وام به خودی ها

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی  یک شنبه  ۲۸  آبان ماه ۱۴۰۲ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:
عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد آینده در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد کیش در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه امروز در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه خوب در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه روزگار در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه روزگار معدن در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان

 

 

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه صمت در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه مواجهه اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان
عناوین اخبار روزنامه نقش اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۸ آبان