زمان انتشار : ۳۰ فروردین ,۱۴۰۳ | ساعت : 09:27 | کد خبر : 314382 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | ارزش ریال در سراشیبی

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی  پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:
عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

 

 

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

 

 

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

 

 

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

 

 

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

 

 

عناوین اخبار روزنامه روزگار در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین