نوشته‌ها

,

اتاق شیشه ای و تاملی بر اعلام اموال عمومی مسوولین

شفقنا اقتصادی-اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن می‌تواند گامی در راستای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع و تبدیل کردن «شفافیت» به مطالبه عمومی شود. میلاد مرادی: دست داشتن مقامات دولتی در فساد در اکثر دولت‌ها…