نوشته‌ها

,

به‌نام سعادت ملت، نفت را به بابک‌ زنجانی دادند

شفقنا اقتصادی- صادرات برق برای ایران یک مزیت است،مزیتی که هم آن را شمس اردکانی به عنوان خبره حوزه انرژی توصیه می کند و هم بهمن صالحی فعال بخش خصوصی.   خاطره وطن‌خواه:حداقل در سه برنامه توسعه اي چهارم،پنجم و ششم  تجارت برق اولویت  اي…