نوشته‌ها

آزادی عمل برای افزایش رایزنان بازرگانی

شفقنا اقتصادی-در شرایط فعلی، کشور به وجود ۳۰ رایزن بازرگانی در سایر کشورهای دنیا بسنده کرده و این در حالی است که تا قبل از برنامه ششم توسعه مجوز افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ مورد وجود داشت. علاوه بر این در برنامه ششم توسعه این آزادی…