نوشته‌ها

مدیریت محتوا در روابط عمومی

شفقنا اقتصادی- شناخت جوهری از مفهوم روابط عمومی، مخاطب شناسی و احاطه کامل بر دایره ادراک مجموعه مرتبط از مقتضیات ضروری برای مدیریت محتوا در روابط عمومی است، لذا مشخص می شود که حرکت در این مسیر مستلزم دانش و مهارت در رشته های پیرامونی و به ویژه بهره…

از نگاه مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری ملل صورت گرفت؛ بررسی نقش روابط عمومی در بنگاه‌های اقتصادی 

شفقنا اقتصادی- مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری ملل گفت: امروزه نقش روابط عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصادی در کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت و از آن غافل شد. امیررضا خلیلی، مدیرروابط عمومی موسسه اعتباری ملل درباره نقش روابط ع…