نوشته‌ها

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی: نان سنگک حداکثر ۲۰۰۰ تومان

  شفقنا اقتصادی-در حالیکه سازمان حمایت پر شکایت‌ترین واحدهای صنفی را نانوایان و میوه‌فروشان اعلام کرده است،شرییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: نداشتن متولی واحد و نانوایان بدون مجوز، عاملان تخلف در این واحدهای صنفی هستند. همچنین نانوایی‌های آز…