نوشته‌ها

,

برابری زیان بانک ملت با اختلاس خاوری

      شفقنا اقتصادی-تپش قلب سهامداران به اوج رسیده؛پس از افت هزار واحدی شاخص،این هفته هم قرار است نماد دو بانک دیگر در بورس بازگشایی شود؛سهامداران از بانکداران بیمناک هستندو شاخص هم، التهاب فروریزش دوباره دارد.   نماد بانکها بالاخره…