نوشته‌ها

توسط بیمه دی انجام شد؛ جلسه ماهیانه شعبه جنوب تهران و شهرری

شفقنا اقتصادی- نشست ماهیانه شعبه جنوب تهران و شهرری با نمایندگان تحت سرپرستی بیمه دی برگزار شد. بنابر اعلام بیمه دی، نشست ماهیانه نمایندگان شعبه جنوب تهران با دستور جلسه بررسی دستاوردهای همایش فصلی مدیران شرکت در زیبا کنار، انتقال اطلاعات در خصوص بحث تو…