نوشته‌ها

۱۵۰۰ واحد صنعتی در قرق بانک‌ها

شفقنا اقتصادی-طبق آخرین خبر اعلامی ۱۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانک‌ها قرار دارند که از این تعداد ۱۱۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی هستند و از کل واحدهای مذکور فقط ۸۳ مورد تعیین تکلیف شده‌ و به چرخه تولید باز گشته‌اند.  سال ۱۳۹۳ بود که ول…