نوشته‌ها

صنعت فرش ایران گرفتار بی تدبیری‌ها

      شفقنا اقتصادی-صنعت فرش دستباف ایران در سال های اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده که همین موضوع روند صادرات آن را با کاهش زیادی مواجه کرده است که در این راستا تهیه یک طرح جامع، ضروری به نظر می رسد.    چندسالی است که صنعت فرش ا…