نوشته‌ها

پلاسکو در بدترین زمان فرو ریخت

شفقنا اقتصادی-پاساژ پلاسکو در فصل حراج زمستانه و زمان جایگزینی لباس‌های نوروز فروریخت تا در بدترین زمان ممکن این اتفاق رخ دهد و بازار پوشاک ایران را نه با کمبود که با نابه‌سامانی عجیب روبه‌رو کند. شاهرخ جعفری - عضو هیات مدیره اتحادیه …