نوشته‌ها

,

اینگونه صنعت آب با افزایش حامل های انرژی دچار بحران میشود

شفقنا اقتصادی-دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی از وقوع بحران جدی در صنعت آب در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. پیمان فروهرا، با اشاره به این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی آنگونه که دولت پیش بینی کرده و قرار است به تصویب برسد صنعت آب …