نوشته‌ها

تولید صدای اضافه در ۸۰ درصد خودروها

شفقنا اقتصادی- در بررسی خودروهای تولیدی دی ماه از میان 41 مدل خودرو سواری 38 مدل خودرو و در رده خودروهای سنگین از میان 10 مدل، 4 مدل خودرو با مشکل صداهای غیرعادی مواجه است.   شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در بررسی 9 گانه خود، خ…