نوشته‌ها

برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مواد پروتئینی

شفقنا اقتصادی - معاون وزیر جهاد برنامه‌های این وزارت خانه را برای سامان دادن به بازار تخم مرغ، مرغ و گوشت مطرح کردوگفت:واردات تخم مرغ فقط برای رفع نیاز است ودرصورت رفع نیازفورا قطع می شود. به گزارش شفقنا به نقل از مهر طی هفته های اخیر، شیو…