نوشته‌ها

,

مالیات تماشای تلویزیون چیست؟

شفقنا اقتصادی - «مجوز تلویزیون» (Television License) یا «مجوز دریافت برنامه‌های تلویزیونی» (broadcast receiving licence) هزینه‌ای رسمی است که در بسیاری از کشورها در ازای دریافت برنامه‌های تلویزیونی، و یا در قبال استفاده از دستگاه تلویزیون، از…