نوشته‌ها

,

۲۰۱۷ امن‌ترین سال مسافرت‌های هوایی

شفقنا اقتصادی-سال گذشته خطوط هوایی جهان هیچ مرگ‌ومیری را بر اثر سانحه هوایی ثبت نکردند و به این ترتیب سال ۲۰۱۷ به امن‌ترین سال تاریخ مسافرت هوایی تبدیل شده است. طبق گزارش یک شرکت مشاور و یک گروه امنیت هوایی که سوانح هوایی را ثبت می‌کند، س…