نوشته‌ها

سهام بانک شهر به تابلوی ج فرابورس منتقل شد

شفقنا اقتصادی - سهام بانک شهر به همراه ۱۰شرکت دیگر نظیر پیام، پتروشیمی اصفهان، تولی‌پرس و کف به سخت‌ترین بازار، یعنی بازار پایه ج فرابورس ایران منتقل شد. در سال‌هاي قبل 200شركت از تابلوي بورس حذف و سپس با تاسيس فرابورس، تعداد زيادي از آنها به اين باز…