نوشته‌ها

پنجمین دوره توجیهی-تخصصی رؤسای شعب کوثر برگزار شد

شفقنا اقتصادی- پنجمین دوره توجیهی تخصصی روسای شعب با حضور سید هادی هاشمی معاون توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی، محمودی مشاور مدیرعامل در امور نظارتی و بانکی، شعبانی مدیر توسعه آموزش، گرانمایه سرپرست مدیریت داخلی و روسای جدید شعب آغاز به‌کار کرد. …